REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za ponudu cene

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Obezbedivanje kvalitetnije i pristupacnije usluge ili proizvoda.

Opis: Privredni subjekt (PS) zahteva tendersku dokumentaciju od Kancelarija za nabavke. PS dostavlja ispunjenu dokumentaciju zajedno sa neophodnom dokumentacijom. Komisija ce doneti odluku na osnovu najjeftinije ponude u okviru zadanih kriterijuma.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 7 godina

Potrebne informacije

  • Naziv privrednog subjekta
  • Ime vlasnika ili zastupnika (funkcija zastupnika)
  • Kontakt podaci
  • Puna adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 5

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
  • Uverenje fiskalnog broja (za preduzeca registrovana pre 2013.) (Overena kopija)
  • Uverenje o PDV-u (godišnji promet od preko 50 000 evra) (Overena kopija)
  • Kvartalno uverenje (prihod od ispod 50 000 evra) (Originalna)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Potvrda poreske uprave (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena