REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za procenu minimalne vrednosti

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Obezbedivanje kvalitetnije i pristupacnije usluge/proizvoda/radova.

Opis: Kancelarija za nabavke dostavlja obrasce. Najmanje 3 privredna subjekta se moraju nadmetati. Privredni subjekt ce dostaviti ispunjenu i zapecacenu prijavu zajedno sa pratecom dokumentacijom. Bice odabrana najjeftinija ponuda privrednog subjekta.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 7 godina

Potrebne informacije

  • Naziv privrednog subjekta (PS)
  • Adresa
  • Ime i funkcija kontakt osobe PS
  • Kontakt podaci
  • Opis predmeta ugovora (clan/rad/usluga)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o poslovanju (Kopija)
  • Uverenje o fiskalnom broju (za preduzeca registrovana pre 2013.) (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena