REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Porez na registraciju vozila

Direkcija za budžet i finansije

Cilj: Svrha ovog postupka je registracija vozila.

Opis: Podnosilac prijave se može prijaviti pri Direkciji za budžet i finansije za pored za registraciju vozila, gde su neophodni adekvatni dokumenti, a podnosioca prijave ce dobiti uplatnicu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Od momenta primanja uplatnice do momenta registracije vozila.

Potrebne informacije

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Tip vozila
  • Br. registarskih oznaka

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Registracija vozila (Overena kopija)
  • Administrativni poreski listici (Originalna)
  • Potvrda o placenom poslovnom porezu (Originalna, Kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena