REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Potvrda placanja poreza na imovinu

Direkcija za budžet i finansije

Cilj: Placanje poreza na imovinu. Davanje gradanima dokaza da je placen porez na imovinu; ovo može biti deo neophodne dokumentacije za veliki broj opštinskih usluga.

Opis: Podnosilac prijave se može usmeno prijaviti pri Direkcija za budžet i finansije (kod nadležnog službenika) gde podnosilac prijave, nakon što se potvrdi trenutno stanje, dobija potvrdu o neplacenom stanju/placenom porezu na imovinu. Ako nema zaostalih poreskih dugovanja, podnosilac prijave ce momentalno dobiti potvrdu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 dan

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa prebivališta
  • Licni broj
  • Svrha zahteva (npr. za katastar, registraciju vozila, gradevinske radove, kupoprodaju itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena