REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za pokrivanje troškova prevoza

Opštinska direkcija za obrazovanje

Cilj: Student ili zaposleni u obrazovanju mogu dobiti troškove za prevoz za put koji se tice obrazovanja ili obrazovnog rada.

Opis: Gradanin (obrazovno osoblje, ucenici, studenti) mogu zatražiti refundaciju troškova svakodnevnog putovanja. Direkcija ce pregledati zahtev i dostaviti odgovor stranci.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Opšti podaci
  • Kontakt podaci

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Školsko uverenje, univerzitet (dak, student) (Kopija)
  • Ugovor o radu (ucitelj) (Overena kopija)
  • Uverenje o finansijskom statusu domacinstva (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena