REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Vencani list

Direkcija za opštu administraciju

Cilj: Gradanin može dobiti uverenje kojim se dokazuje status gradana nakon braka.

Opis:

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Vremenski neograniceno. (dok god status gradana ostane nepromenjen)

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima)

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena