REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za korišcenje unutrašnjosti zgrade Muzicke škole

Opštinska direkcija za obrazovanje

Cilj: Upotreba koncertne dvorane zgrade muzicke škole.

Opis: Podnosilac dostavlja zahtev Kancelariji za prijave, predmet se prosleduje opštinskoj Direkciji za obrazovanje i ova direkcija daje odgovor u saradnji sa školom.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Rok važenja dokumenta koji se tice aktivnosti

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Broj telefona
  • Kontakt podaci
  • Vremenski raspon (datum) za koje se zahteva upotreba prostora

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 10

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeca ili NVO (Overena kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Konceptni dokument aktivnosti (projekta) koja ce biti implementirana (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena