REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dostavljanje podataka o preduzecu

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Pribavljanje uverenja, ukljucujuci podatke o poslovanju.

Opis: Vlasnik ili zastupnik koji zahteva ovu uslugu mora posetiti OPC (Opštinski poslovni centar) i popuniti obrazac kako bi dobio ovu potvrdu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Formular
  • Poslovni registarski broj
  • Naziv poslovne organizacije
  • Adresa preduzeca
  • Potpis
  • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licne karte (Originalna)
  • Kopija uverenja (Kopija)
  • Formular (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena