REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Novo uverenje o poslovanju

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Izdavanje novih uverenja o poslovanju gradanima

Opis: Bilo ko sa izgubljenim ili oštecenim originalom uverenja mora popuniti zahtev pri OPC (Opštinskom poslovnom centru) u cilju zamene ili izdavanja duplikata uverenja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular D
 • Poslovni registarski broj
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Originalna)
 • Ošteceno uverenje (Originalna)
 • Formular D (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Potvrda o invaliditetu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena