REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena/dodavanje jedinice inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima inostranog preduzeca da promene/dodaju jedinicu aktivnosti i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Vlasnici inostranih preduzeca mogu izvršiti promene/dodati jedinicu aktivnosti tako što ce popuniti obrazac A10 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o promeni /dodavanju jedinice u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Formular A10 Naziv poslovne organizacije
  • Podnosilac prijave
  • Potpis
  • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licne karte (Overena kopija)
  • Odluka o promeni/povecanju jedinice (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
  • Formular A10 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena