REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena akcionara akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje zastupnicima zajednickih akcionara da promene akcionare i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Zastupnici akcionarskih društava mogu promeniti deonicare tako što ce popuniti obrazac A8 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o promeni direktora u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular A8 Naziv poslovne organizacije
 • Imena prethodnih akcionara raspuštene poslovne organizacije
 • Podnosilac prijave
 • Vlasnici preduzeca
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Originalna)
 • Odluka promenama akcionara (Originalna)
 • Aneks statuta (Originalna)
 • Formular A8 (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena