REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promene/dodavanje jedinice opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da izvrše promene/dodaju jedinicu i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Vlasnici opšteg partnerstva mogu izvršiti promene/dodati jedinicu aktivnosti tako što ce popuniti obrazac A8 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o promeni /dodavanju jedinice u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular B Naziv preduzeca
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Odluka o promeni/povecanju jedinice (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Formular B (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena