REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena zaposlenih akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima akcionarskih društava da promene broj zaposlenih i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Vlasnici akcionarskih društava mogu promeniti broj zaposlenih tako što ce popuniti obrazac A5 koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o promeni broja zaposlenih u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Formular A5
  • Prethodni broj radnika
  • Podnosilac prijave
  • Potpis
  • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Odluka o promeni broja zaposlenih (Originalna)
  • Formular A5 (Originalna)
  • Uplatnica (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena