REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Promena zaposlenih opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Omogucavanje vlasnicima opštih partnerstava da promene broj zaposlenih i upišu te promene preduzeca ove privredne kategorije.

Opis: Zastupnici opštih partnerstava mogu promeniti broj zaposlenih tako što ce popuniti obrazac B koji se može preuzeti u prostorijama OPC (Opštinskog poslovnog centra). Nakon podnošenja prijave, podnosilac prijave ce dobiti potvrdu o promeni broja zaposlenih u zakonski predvidenom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular B
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Odluka o promeni broja zaposlenih (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Formular B (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena