REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Porez na privrednu aktivnost

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Prihodi koji se slivaju u opštinski budžet.

Opis: Registruju se pravna lica, odreduje se porez preduzeca u skladu sa šifrom privredne aktivnosti i definiše se kategorija. Lice je u obavezi da plati u dve godišnje rate iznos koji se odreduje odlukom Skupštine opštine. Uplata važi nakon dostavljanja uplatnice.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Naziv poslovne organizacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena