REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dokaz licnog/porodicnog vlasništva preduzeca u svrhu dobijanja vize

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Podnosilac prijave dostavlja dokaz o vlasništvu nad preduzecem u svrhu ispunjavanja prijave za dobijanje vize.

Opis: Podnosilac prijave može dostaviti zahtev Kancelariji za registraciju preduzeca. Nadležni službenik ce je potvrditi u registru KBRA (Kosovske agencije za registraciju biznisa) i podnosilac prijave može dobiti uverenje o posedovanju privatnog ili porodicnog preduzeca.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nije odredeno, zavisi od zahteva

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Br. licne karte
  • Adresa i mesto prebivališta
  • Kontakt podaci

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeca (Za pogled)
Bezplatno

Forma nije pronadjena