REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dokaz da porodica ne poseduje preduzece (za studentske grantove)

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Svrha ovog postupka je odobravanje uverenja kojim se dokazuje da podnosilac prijave nema porodicno preduzece. Ovo je neophodno kako bi se ispunila dokumentacija radi prijave za ucenicke/studentske stipendije.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za registraciju preduzeca. Pregledanjem licnih karti oba roditelja bice utvrdeno da li porodica ima registrovano preduzece u KBRA (Kosovskoj agenciji za registraciju biznisa). Podnosilac prijave mora dostaviti uverenje o stipendiji.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nije odredeno, zavisi od zahteva

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Br. licne karte
  • Adresa i mesto prebivališta
  • Kontakt podaci

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (oba roditelja) (Overena kopija)
  • Licna karta (studenta) (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena