REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za produženje radnog vremena (mesecno)

Direkcija za ekonomski razvoj

Cilj: Produženje radnog vremena van redovnog radnog vremena.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijave uz neophodnu dokumentaciju. Predmet se prosleduje kancelariji za poslovanje i dokumentacija se proverava da li ispunjava uslove za produžetak radnog vremena. Ako su ispunjeni uslovi, zahtev se odobrava. Ukoliko nije odobren, bice neophodna dodatna dokumentacija.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Jedan (1) mesec.

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Podaci o preduzecu
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
  • Uplate za poslovni porez (Overena kopija)
  • Odluka o ispunjavanju uslova. (Overena kopija)
  • Uplata za produženje radnih sati (Originalna)
  • Potpis barem 10 domacinstava koji žive blizu preduzeca. (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena