REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Dozvole za vršenje iskopavanja kako bi se izvršilo povezivanje na opštinsku infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektricna mreža, gradsko grejanje itd.)

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Povezivanje na opštinsku infrastrukturu za nove objekte je omoguceno za one objekte gde je prethodno pribavljena gradevinska dozvola.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za vršenje iskopavanja sa ciljem povezivanja na bilo koji deo opštinske infrastrukture. Zahtev se prihvata uz neophodnu dokumentaciju, lokacija se ispituje i izdaje se dozvola ako su ispunjeni svi uslovi.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Pravni status podnosioca prijave
  • Opšti podaci podnosioca prijave (adresa, kontakt podaci itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Nacrt mesta za iskopavanje (Originalna)
  • Gradevinska dozvola za zgradu (Overena kopija)
  • Saglasnosti za povezivanje na komunalne usluge (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena