REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za registraciju provodnika

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Prijava promena razlicitih tipova provodnika u katastru.

Opis: Zahtev podnose javna i javno-privatna lica koja se bave: visokonaponskim i visokonaponskim elektricnim vezama, cevima za vodosnabdevanje, kanalizaciju, telefonske linije, gradsko grejanje, naftovode i gasovode. U slucaju da lokaciju promene kompetentna lica, u obavezi su da o promenama obaveste Direkciju za katastar, geodeziju i imovinu o promeni lokacije.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Lokacija gde ce se izvršiti promena

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Spisak odredenih parcela (Originalna)
  • Projekti za dalekovod (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena