REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za kopiju plana

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Izdavanje dozvola za rušenje objekta koji: ometa izgradnju drugog objekta, predstavlja pretnju gradanima, gde je neophodno rašcišcavanje terena itd.

Opis: U slucajevima gde postojeci objekat mora biti srušen radi izgradnje novog objekta ili gde objekat predstavlja pretnju, podnosilac prijave dostavlja prijavu za rušenje zgrade Kancelariji za prijave. Podnosilac prijave dostavlja gradevinsku dozvolu i neophodnu dokumentaciju. Službenik iz Direkcije za urbanizam i zaštitu životne sredine ce pregledati prijavu i doneti odluku o rušenju objekta.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • Podaci o lokaciji objekta gde je neophodna gradevinska dozvola

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Gradevinska dozvola za novu zgradu (u slucajevima gde se podnosi zahtev za rušenje zbog izgradnje novog objekta na istoj ili obližnjoj lokaciji) (Originalna)
  • Planimetrija koja odreduje put kojim ce ostaci ruševina od srušene zgrade biti transportovani (Originalna)
  • Zapisi Direkcije za bezbednost i gorsku službu spašavanja (u slucaju da zgrada predstavlja rizik pešacima ili ostalima) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena