REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za produženje vremenskog ogranicenja gradevinske dozvole

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Pribavljanje dokumenta za produžetak gradevinske dozvole u slucajevima gde izgradnja nije zapoceta u roku od godinu dana od dana izdavanja gradevinske dozvole.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijave za produžetak vremena važenja gradevinske dozvole u slucaju da izgradnja objekta nije zapoceta u roku od godinu dana od dana izdavanja gradevinske dozvole. Ovaj zahtev se prosleduje Direkciji za urbanizam i zaštitu životne sredine gde se podnose neophodni dokumenti i gde se izdaje dozvola za produžetak gradevinske dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno (ako izgradnja pocne) 1 godina (ako izgradnja NE POCNE)

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • Podaci o lokaciji za koju se zahteva produženje gradevinske dozvole

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kopija plana (Originalna)
  • Uslovi izgradnje (iz prethodnih gradevinske dozvole) (Originalna)
  • Lokacija za izgradnju iz prethodne gradevinske dozvole (Originalna)
  • Odobreni projekat (iz prethodne gradevinske dozvole) (Originalna)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Zapisi gradevinskog inspektora koji zakljucuju da izgradnja nije zapocela na vreme (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena