REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za saglasnost za parcelaciju

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Dobijanje saglasnosti za parcelaciju kojim se garantuje da je moguce obaviti parcelaciju i da ne dolazi do kršenja gradskog naseljavanja za tu zonu. Neophodno je kao dodatna dokumentacija za zahtev za podelu parcele.

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje pri Direkciji za urbanizam i zaštitu životne sredine. Službenik ce pregledati zahtev i odluciti da li ce prihvatiti ili odbiti zahtev za saglasnost za parcelaciju.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • Podaci o lokaciji gde je neophodna gradevinska dozvola
  • Adresa prebivališta
  • Broj licne karte

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kopija plana sa predlogom za parcelizaciju (Originalna)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
  • Saglasnost za odvajanje parcelizacijom (Originalna)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena