REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za isecak iz regulatornog plana

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Pribavljanje odlomka regulatornog plana u svrhu planiranja izgradnje.

Opis: Podnosilac prijave mora ispuniti prijavni obrazac u administrativnoj kancelariji i priložiti je neophodnim dokumentima (navedeni u obrascu). Zahtev se prosleduje Direkciji za urbanizam i zaštitu životne sredine gde se izdaje odlomak.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Važnost koja se tice plana na osnovu kog se izdaje odlomak.

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • Br. parcele

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Kopija plana (Originalna)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena