REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za privremeno starateljstvo

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Socijalna zaštita za lice koje je ostalo bez adekvatne nege.

Opis: Zahtev direktno podnosi podnosilac prijave koji zahteva privremeno starateljstvo ili neko drugi u ime podnosioca prijave, tj. sud itd. Imenuje se upravnik koji ce doneti nacrt akcionog plana i koji ce raditi na predmetu. Postoje slucajevi kada se ovo mora podneti sudu kako bi se donela odluka.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Validnost dokumenta koji se tice navedenog roka starateljstva.

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci
  • Podaci o predmetu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 40

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige rodenih (ukoliko osoba nije punoletna) (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Odluka kojom se dokazuje ukidanje mogucnosti za rad (Originalna, Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena