REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za uverenje o imovini

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Ovim postupkom gradanin dobija uverenje o posedovanju ili neposedovanju imovine.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Nakon placanja naknade za uslugu i podnošenja poreskog uverenja, podnosilac prijave dobija uverenje o imovini.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave i ime roditelja
  • Opšti podaci (br. telefona, adresa)
  • Licni broj

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena