REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za izdavanje socijalne pomoci

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Priznavanje prava na socijalnu pomoc za porodice loših materijalnih uslova.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za porodicnu socijalnu pomoc. Zajedno sa prijavom, podnosilac prijave dostavlja neophodne dokumente za komisijski pregled. Komisija pregleda dokumente i utvrduje cinjenicno stanje porodice i donosi se odluka o odobravanju ili odbijanju zahteva.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Kategorija I - 1 godina; Kategorija II - 6 meseci

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Datum rodenja
 • Licni broj
 • Mesto rodenja
 • Pol
 • Nacionalnost
 • Maternji jezik
 • Adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

 • Vencani list (Originalna)
 • Izvod iz maticne knjige rodenih (deteta) (Originalna)
 • U slucajevima gde nije sklopljen brak, neophodno je da dva svedoka potvrde kako bi se potvrdio zajednicki život sa ženom i decom (Overena kopija)
 • Izjava porodice (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
 • Potvrda iz škole (za decu izmedu 5-18 godina starosti) (Originalna)
 • Izveštaji 3 lekara specijalista (Originalna)
 • Uverenje o nezaposlenosti (Originalna)
 • Posedovni list (Originalna)
 • Administrativni poreski listici (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena