REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za produženje taksi dozvole

Direkcija za javne usluge

Cilj: Produženje radne taksi dozvole

Opis: Podnosilac prijave podnosi prijavu za produženje taksi radne dozvole pri Sektoru za saobracaj. Postoje odredeni dokumenti koji su neophodni da bi podnosilac prijave mogao da produži dozvolu za rad.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • U odredenim slucajevima, naziv taksi prevoznika

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Istekla radna dozvola (Originalna)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Potvrda o placenom poslovnom porezu (Originalna)
  • Dokaz o uplati (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena