REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za delimicnu izgradnju (na odredenim putevima) nove kanalizacije

Direkcija za javne usluge

Cilj: Proširenje kanalizacione mreže u okviru opštine

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Kancelariji za prijave koji se onda prosleduje Direkciji za javne usluge. Službenik potvrduje mogucnost rešenja na lokaciji na osnovu predstavljenog projekta i odgovor se dostavlja nakon pregleda podnosiocu prijave

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Lokacija gde je neophodna nova kanalizacija

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Novi projekat kanalizacije (Originalna)
  • Fotografija predmetnog dela puta (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena