REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za stupanje u brak maloletnih lica

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Pregledanje psihosocijalnih uslova maloletnih podnosioca prijave i davanje mišljenja o ranom stupanju u brak (lica mlada od 18 godina).

Opis: Zahtev dolazi od suda kako bi se dalo mišljenje o ranom stupanju u brak lica koja su mlada od 18 godina. Službenik proverava dokumentaciju i nastavlja sa pregledanjem prijave. Sa maloletnim licem se konsultuje o njegovoj/njenoj volji da stupi u brak. Razgovori se takode obavljaju sa njegovim/njenim roditeljima. Pisani zakljucak se šalje sudu i podnosiocu prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Datum rodenja
 • Adresa
 • Br. telefona
 • Saglasnost maloletnika i oba roditelja
 • Razlozi za rano stupanje u brak maloletnika

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 2

Potrebna dokumentacija

 • Sudsko obaveštenje (Originalna)
 • Izvod iz maticne knjige rodenih strane (Overena kopija)
 • Uverenje o zdravstvenom stanju. (Overena kopija)
 • Licna karta (Overena kopija)
 • Licna karta roditelja (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena