REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Saglasnost za repatrijaciju tela (ostataka tela) iz inostranstva.

Direkcija za javne usluge

Cilj: Repatrijacija ostataka tela državljana Kosova u njihovu domovinu.

Opis: Podnosilac prijave može podneti zahtev zajedno sa neophodnom dokumentacijom Kancelariji za prijave. Zahtev pregleda kompetentni službenik koji daje pocetnu saglasnost pre nego što prosledi prijavu direktoru Direkcije na konacno odobrenje.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 30 dan

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Ime i prezime preminulog
  • Datum prenosa tela
  • Nova lokacija gde je telo sahranjeno

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige umrlih (Overena kopija)
  • Pristanak za preuzimanje tela (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena