REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za porodicno pomirenje i mišljenje o starateljskom pravu nad decom

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Pokušano pomirenje supružnika i u slucajevima nemogucnosti pomirenja, davanje mišljenja o starateljstvu nad decom.

Opis: Zahtev dolazi od suda da se obavi postupak pomirenja i da se da mišljenje o tome koji od roditelja bi trebalo da ima starateljstvo nad maloletnom decom. Slucaj se upisuje u registar i upravnik za dalje mere se imenuje kako bi se verifikovala i sprovela u delo procedura pomirenja. Ukoliko podnosioci prijava ne uspeju da se pomire, upravnik daje strucno mišljenje o tome koji bi od roditelja trebalo da ima starateljsko pravo.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Datum rodenja
  • Adresa
  • Br. telefona
  • Finansijski status domacinstva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Sudski zahtev za sprovodenje postupka (Overena kopija)
  • Vencani list (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (deteta) (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena