REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Saglasnost za prenos tela unutar zemlje

Direkcija za javne usluge

Cilj: Promena lokacija grobnih ostataka, obicno vracanje u mesto rodenja u okviru Kosova.

Opis: Podnosilac prijave može podneti zahtev zajedno sa neophodnom dokumentacijom Kancelariji za prijave. Zahtev pregleda kompetentni službenik koji daje pocetnu saglasnost pre nego što prosledi slucaj direktoru Direkcije na konacno odobrenje.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 30 dan

Potrebne informacije

  • Ime i prezime lica koje podnosi zahtev
  • Ime i prezime preminulog
  • Datum vracanja tela
  • Nova lokacija gde je telo sahranjeno

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige umrlih (Originalna)
  • Pristanak kompanija koje upravljaju grobljima (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena