REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Saglasnost za secu oštecenog drveca na podrucju opštine

Direkcija za javne usluge

Cilj: Bezbednost za gradane, njihove objekte i imovinu.

Opis: Zahtev bi trebalo dostaviti Kancelariji za prijave. Podnosilac prijave takode dostavlja dokumentaciju kojom se dokazuje da je lokacija javno-opštinska imovina. Službenik i clanovi komisije vrše inspekciju lokacije i utvrduju zdravstveno stanje drveca. Izdaje se saglasnost za secu drveca koje predstavlja prepreku ili opasnost za gradane.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 7 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • Lokacija sa koje se mora ukloniti drvece

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena