REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za medicinskim lecenjem van javnih zdravstvenih institucija.

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Finansijska pomoc gradanima za medicinsko lecenje van javnih zdravstvenih institucija.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za medicinsko lecenje van javne zdravstvene institucije DZSZ-u (Direkciji za zdravstvo i socijalnu zaštitu) i službenik direkcije popunjava zvanicnu prijavu uz potrebne informacije. Podnosilac prijave dostavlja popunjen zahtev Kancelariji za prijem gde se izraduje aplikacija i prosleduje direkciji. Nakon ovog postupka prijava se izdaje aplikantu od strane Ministrastva Zdravsta za lecenje van zemlje. (Direkcija obavlja usluge za Ministrastvo Zdravsta)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Pismo preporuke medicinske komisije o zdravstvenom stanju. (Overena kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (deteta) (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena