REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za stambenu pomoc

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Pružanje stambene pomoci gradanima koji su stambeno ugroženi i socijalni su slucajevi

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev u prilog odgovarajucim dokumentima. Zahtev se zavodi u sistem Direkcije. Komisija se osniva za sprovodenje terenske verifikacije, i ista izdaje odluku o broju gradana kojima je stambena pomoc potrebna. Odgovor se šalje podnosiocu prijave na osnovu ove odluke.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

 • Naziv glave porodice
 • Naziv sela/grada/opštine gde živi porodica
 • Kontakt podaci
 • Clanovi porodice
 • Trenutni uslovi stanovanja
 • Imovina i finansijska sredstva
 • Finansijski prihod porodice
 • Struktura porodice, finansijska zavisnost
 • Zdravstveno stanje

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Originalna)
 • Izvodi iz maticne knjige rodenih clanova porodice podnosioca prijave (Originalna)
 • Podaci o zaposlenju clanova porodice koji su zaposleni, i izvori redovnih prihoda (Overena kopija)
 • Dokaz of vlasništvu, katastarski plan, posedovni list i ostala relevantna dokumentacija iz registra nepokretnosti (Overena kopija)
 • Izjava koju su potpisala dva punoletna lica kojom se potvrduje da podnosilac prijave nema dodatne izvore prihoda. (Overena kopija)
 • Dokument koji dokazuje nezaposlenost clanova porodice. (Originalna)
 • Dokaz o redovnom obrazovanju (za punoletne clanove porodice) (Overena kopija)
 • Uverenje o zdravstvenom stanju podnosioca prijave ili clanova porodice (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena