REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za registrovanje gradske i prigradske saobracajne linije.

Direkcija za javne usluge

Cilj: ende0,

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem koji se zatim prosleduje Direkciji za javne usluge. Podnosilac prijave (operator prevoza) priprema red vožnje i dostavlja ga odgovornom službeniku. Red vožnje potvrduje saobracajni sektor u Direkciji i podnosiocu prijave se uzvraca odgovor o (ne)registrovanju saobracajne linije. Kopija reda vožnje se zadržava u Direkciji dok se druga daje podnosiocu prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • Naziv preduzeca (u nekim slucajevima)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Dozvola za rad (Overena kopija)
  • Registracija vozila (Overena kopija)
  • Vozacka dozvola (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena