REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi usluga

Direkcija za javne usluge

Cilj: Izdavanje dozvola za prevoz putnika gradanima i preduzecima.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Kancelariji za prijave koji se onda prosleduje Direkciji za javne usluge. Službenik revidira dokument; zapis o tehnickim uslovima vozila se izraduje i na osnovu ovog zapisa se izdaje dozvola za upravljanje odredenim vozilom u ulozi taksiste.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • U odredenim slucajevima, naziv taksi prevoznika

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
  • Registracija vozila (Overena kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Dokaz o nepostojanju neplacenh poreza (Originalna)
  • Potvrda o nepostojanju nerešenih slucajeva (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena