REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za cišcenje crnih tacaka (divljih deponija)

Direkcija za javne usluge

Cilj: Cišcenje okruženja od otpada

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem za cišcenje deponije. Zahtev se prosleduje Direkciji za javne usluge gde odgovorno lice revidira dokument, sprovodi terensku inspekciju, odreduje zapreminu otpada i zatim dobija odobrenje Direktora direkcije u vezi sa radom koji treba obaviti.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Validnost dokumenta koji se tice roka aktivnosti

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Lokacija gde je neophodna intervencija

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Fotografije mesta (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena