REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za stabilizaciju napajanja (opremiti novim transformatorima)

Direkcija za javne usluge

Cilj: Obezbediti gradanima stabilnu elektricnu energiju.

Opis: Predstavnik zajednice podnosi pisani zahtev za opremanje novim transformatorima u delu grada ili kvartu usled nepravilnog napajanja i velikih padova u voltaži koji nije rešio KEC. Dotilni dokument mora biti popunjen zajedno sa zahtevom. Zahtev se podnosi Bordu direktora da bi se razmotrile mogucnosti nalaženja finansija za ispunjavanje zahteva.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Lokacija gde je neophodna intervencija

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena