REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za finansijsku pomoc za ozbiljne bolesti

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Pravilna raspodela finansijske pomoci (uglavnom simbolicnim kolicinama) za pokrivanje troškova lecenja za gradane koji pate od ozbiljnih bolesti

Opis: Podnosilac prijave prima i popunjava prijavu, i zajedno sa njom prilaže važecu medicinsku dokumentaciju. Zahtev se šalje komisiji koja isti razmatra i donosi odluku. Spisak korisnika je objavljen na oglasnoj tabli Skupštine opštine.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona)
  • Broj bankovnog racuna

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Prijavni formular (Overena kopija)
  • Medicinska dokumentacija (Originalna)
  • Dokument identifikacije (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (deteta) (Originalna)
  • Dokument o socijalnoj pomoci (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena