REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za održavanje javne rasvete i proširenje nove javne rasvete.

Direkcija za javne usluge

Cilj: Namena i održavanje javne rasvete u opštini

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za javnu rasvetu u Kancelariji za prijem. Zahtev se prosleduje Direkciji za javne usluge gde nadležni službenik verifikuje da li isti spada pod održavanje ili novu rasvetu i daje odgovor gradaninu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Adresa mesta gde je neophodna javna rasveta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 godina

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena