REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za verifikaciju miniranih podrucja

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Medijacija izmedu stranke/podnosioca prijave i nadležnog organa za obezbedivanje sigurnog okruženja za gradane.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev arhivi odakle se isti šalje Direkciji za gorsku službu spasavanja. Direkcija ce kontaktirati Ministarstvo za kosovske bezbednosne snage, Odsek za civilne i vojne poslove i Centar za deminiranje. Podnosioca prijave obaveštava Kosovska Policija o njihovom odgovoru na deminiranje (izvodljivost, eventualni datumi deminiranja ili slicno)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 10 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa lica
  • Kontakt podaci (npr. broj telefona)
  • Lokacija/mesto gde je neophodna verifikacija oblasti za obavljanje rudarskih poslova
  • Datum podnošenja prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena