REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Usmeni zahtevi za hitne intervencije (Br. 112)

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Cilj: Najbrži i najtacniji nacin izveštavanja hitnog slucaja i brzog reagovanja, kao i jedinica/struktura za spasavanje opštine.

Opis: Stanovnici opštine Ðakovica i šire mogu prijaviti hitne slucajeve i ostale opasne situacije na jedinstveni broj telefona 112. Kada se informacija potvrdi služice kao osnova za reagovanje, koordinisanje i upravljanje situacijom ukljucivanjem doticnih opštinskih resursa za hitne slucajeve.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 10 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa lica
  • Kontakt podaci (npr. broj telefona)
  • Adresa ili lokacija gde je došlo do nesrece ili gde postoji ocigledan rizik
  • Slucaj se upisuje u delovodnik koje organi za reagovanje u hitnim situacijama vode

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Odmah

Potrebna dokumentacija

Bezplatno

Forma nije pronadjena