REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Uverenje o protivpožarnoj zaštiti za visokogradnju (na opštniskom nivou: zgrada visine G+4, kategorija 3 i 4)

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Cilj: Svrha postupka je prevencija i eliminacija nesreca izazvane vatrom u novim zgradama, od datuma njihove izgradnje.

Opis: Gradanin podnosi zahtev DBS-u. Komisija ce sprovesti inspekciju da bi utvrdila dali su ispunjeni uslovi protivpožarne zaštite. (Kada se dobije uverenje ostali postupci koji se ticu dobijanja gradevinske dozvole ce biti pokrenuti).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 10 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Kontakt podaci
  • Adresa mesta gde ce se obaviti inspekcija

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Gradevinski projekat za zgradu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena