REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za verifikaciju štete nastale prirodnim, ljudskim ili drugim faktorom.

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Cilj: Verifikacija štete ustanovama, putevima, okruženju (avion, šuma itd.) prirodnim ili drugim tehnickim/tehnološkim faktorima. Izrada nacrta izveštaja o situaciji i odluke o restauriranju situacije i/ili eventualnog finansijskog pokrica.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev arhivama, a zatim se zahtev prosleduje Direkciji za gorsku službu spasavanja koja ce je razmotriti; ista prosleduje zahtev nadležnom službeniku za terensku inspekciju i verifikaciju; zapisnik ce biti izraden putem koga ce podnosilac prijave nauciti više o daljem postupku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 10 godina

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa lica
  • Kontakt podaci (npr. broj telefona)
  • Adresa lokacije za inspekciju
  • Datum podnošenja prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Strana može takode poneti fotografije oštecene svojine, priložene zahtevu za overu. (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena