REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za korišcenje Palate kulture (Glavne sale)

Ministarstvo kulture, omladine i sporta

Cilj: Gradanin ce dobiti prostor za korišcenje koji je u vlasništvu opštine, za razlicite kulturne aktivnosti.

Opis: Podnosilac prijave podnosi zahtev za korišcenje glavne sale Palate kulture kancelariji za prijem, a zatim se zahtev prosleduje Direkciji za kulturu, omladinu i sport. U pojedinim slucajevima se projekat prilaže uz zahtev. Zahtev ce biti razmotren od strane odgovornih službenika i odobren od Direktora direkcije. Podnosilac prijave podnosi zahtev za korišcenje glavne sale Palate kulture kancelariji za prijem, a zatim se zahtev prosleduje Direkciji za kulturu, omladinu i sport. U pojedinim slucajevima se projekat prilaže uz zahtev. Zahtev ce biti razmotren od strane odgovornih službenika i odobren od Direktora direkcije.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime organizatora
  • Svrha aktivnosti
  • Datum održavanja aktivnosti
  • Trajanje aktivnosti

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • U odredenim slucajevima, potvrda o registraciji NVO-a (Overena kopija)
  • Aktivnosti projekta (zahtevaju se u odredenim slucajevima) (Overena kopija)
  • U odredenim slucajevima, potvrda o registraciji preduzeca (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena