REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Prijava za korišcenje velike sportske sale za održavanje zvanicnih školskih takmicenja.

Ministarstvo kulture, omladine i sporta

Cilj: Sportskim klubovima, NVO-ima, udruženjima i školama je dozvoljeno da koriste veliku salu za održavanje školskih takmicenja.

Opis: Podnosioci prijava moraju podneti zahtev Kancelariji za prijem za korišcenje velike sale za održavanje školskih takmicenja. Zahtev se prosleduje Direkciji za kulturu, omladinu i sport. Službenik ce pregledati zahtev i odluciti da li ce ga prihvatiti ili odbiti.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Rok važenja dokumenta koji se tice aktivnosti

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Opšti podaci stranke (sportski klub, NVO, udruženje itd.)
  • Podaci o trajanju, datumu, broju ucesnika itd.)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • U odredenim slucajevima, potvrda o registraciji NVO-a. (Overena kopija)
  • U odredenim slucajevima, potvrda o registraciji preduzeca (Overena kopija)
  • U odredenim slucajevima, potvrda o registraciji preduzeca (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena