REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Zahtev za korišcenje unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora osnovnih i srednjih škola.

Opštinska direkcija za obrazovanje

Cilj: Podnosioci prijava mogu koristiti unutrašnji i spoljašnji prostor školskih ustanova.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem a onda se prijava prosleduje Direkciji za opštinsko obrazovanje, koji se odobrava nakon revidiranja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Broj telefona
  • Kontakt podaci
  • Vremenski raspon (datum) za koje se zahteva upotreba prostora

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima)

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena