REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA

Odluka o ekshumaciji

Direkcija za inspekcijski nadzor

Cilj: Najcešce dozvoljava podnosiocima prijava da prenesu ostatke na novu lokaciju (bliže porodici, gradu/zemlji rodenja).

Opis: Podnosilac prijave mora podneti zahtev Kancelariji za prijem zajedno sa dokumentacijom preminulog. Prijava se prosleduje inspektorima, koji ce odluciti o odobravanju ekshumacije nakon terenske posete. (Promena mesta sahrane na drugi grad ili zemlju)

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Beleške o telu
  • Podaci o preduzecu koje ce obaviti ekshumaciju

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz maticne knjige umrlih (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena